Momentálne je do elektronického zdravotníctva pripojených už 66 % poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Hoci sme na elektronický systém zdravotníctva čakali príliš dlho, posledný rok a pol nastal v rámci ezdravia výrazný posun. Počiatočná nedôvera je, zdá sa, prekonaná.

Úspešná realizácia, viac možností

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) je do systému ezdravie pripojených 8 900 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Najväčšej obľube sa najviac tešia dve kľúčové funkcionality, a to erecept a evyšetrenie. Ku koncu apríla išlo o vysoké čísla. Lekári na Slovensku predpísali 63 miliónov elektronických receptov a 19 miliónov záznamov z vyšetrení. Celkovo je do systému pripojených 13-tisíc lekárov.

eVyšetrenie znamená elektronický záznam z vyšetrenia, ktorý je podpísaný elektronickým preukazom zdravotníckeho pracovníka. Patria sem i záznamy z odborného vyšetrenia, prepúšťacie správy, popisy zo zobrazovacieho zariadenia či výmenný lístok.

eRecept je elektronický recept, ktorý je rovnocenný s papierovým receptom. Klasickú pečiatku a podpis však nahrádza elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka. Lekár získava prehľad o interakciách liekov, prípadnej duplicite či o tom, či si pacient liek skutočne vybral. Zároveň môže vystaviť opakovaný erecept, ktorý je platný 1 rok. A naopak, môže výber lieku aj zablokovať.

Plány do budúcnosti

V tomto roku plánuje NCZI pokračovať v zavádzaní ďalších funkcionalít systému. Po elektronickom objednávaní pacientov na vyšetrenie sa elektronizácia dotkne aj záznamov z laboratórnych vyšetrení, tzv. elabu. Práve táto funkcia je žiadaná a mohla by uľahčiť život všetkým článkom zainteresovaným v zdravotníctve a ušetriť zbytočne vysoké náklady. „Naším cieľom je, aby výhody systému pociťovali v rýchlejšej a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti pacienti a lekári i ostatní zdravotnícki pracovníci v lepšej informovanosti o svojich pacientoch a následnej úspešnejšej liečbe,“ uzatvára Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ NCZI.

Zdroj: Pixabay