O výhodách ambulantného softvéru NeoHealth sme sa porozprávali s Mudr. Ivetou Elízovou, oftalmologičkou.  

NH: Ako dlho pôsobíte a ako by ste charakterizovali vašu činnosť v oblasti oftalmológie?

MuDr. Elízová: Spoločnosť Ophtalmo s.r.o. začala svoju oftalmologickú činnosť v júni 2018. Sme ambulancia rodinného typu – vyšetrujeme pacientov od malých detí až po seniorov, od jednotlivcov až po celé rodiny, a taktiež firemných klientov. Nezameriavame sa len na vyšetrenie dioptrií, ale aj na prevenciu chorôb, ich liečbu. Našim klientom ponúkame i systém celoročnej starostlivosti o zrak, vrátane pohotovosti, konzultácií, riešenia akútnych stavov, kontrol a to s prednostným vyšetrením. Klienti u nás nečakajú, sú objednaní na čas, podvečer, resp. večer, a to v súkromnom prostredí. Pracujeme s najmodernejšou japonskou technikou, integrovanou do celého systému.

NH: Aké faktory boli pre Vás rozhodujúce pri výbere ambulantného softvéru?

MuDr. Elízová: Už pri tvorbe vyššie uvedenej koncepcie bolo treba zobrať do úvahy rôzne atribúty (integrácia diagnostickej technicky, voľne konfigurovateľný systém celoročnej starostlivosti, integrácia do e-health, otvorenosť systému pre ďalšiu vyšetrovaciu techniku, integráciu diagnóz, liekov, štatistiky a pod.), ktoré ovplyvňovali koncepciu systému. Pri jeho výbere sme sa snažili uberať modernými softvérovými nástrojmi, ktoré sú nové, intuitívne, s ľahkou ovládateľnosťou, prehľadnosťou a komplexnosťou. Dôležitá bola štruktúrovanosť systému, jednoduchá obsluha, možnosť analýz a štatistík vyplývajúcich z legislatívy.

Výber dodávateľa sa neobmedzoval len na samotný obsah riešenia, ale taktiež zohrala úlohu i licenčná politika, ktorá je dôležitým atribútom v súkromnej ambulancii. Okrem toho sme vzali do úvahy i firemné zázemie, prístup a snahu zástupcov firmy dokonfigurovať užívateľské požiadavky podľa našich potrieb

NH: Ako ste spokojný s výberom softvéru NeoHealth pre vašu ambulanciu?

MuDr. Elízová: Firma NeoHealth splnila naše očakávania, systém je prehľadný, ľahko sa s ním pracuje, je konfigurovateľný, komplexný a dôležitá je i certifikácia na e-health. Prístup spoločnosti zodpovedá modernému korporátnemu prístupu – inštalácia, dokonfigurovanie, ako i zaškolenie prebehli rýchlo a bez problémov. Dôležitá je i reálna funkčnosť produktu. Systém „nemrzne“, ani inak nevykazuje problémy, naopak, je stabilný. Súčasťou riešenia sú i jednoducho riešené updaty softvéru, ktoré bez problémov dopĺňajú existujúci softvér.

Spoločnosť NeoHealth naplnila naše očakávania, spolupracujeme na veľmi dobrej partnerskej báze a sme radi že sme sa rozhodli pre ich systém.