Ambulantná zdravotná starostlivosť na Slovensku

Podľa štatistík OECD patrí Slovensko ku krajinám s najvyšším počtom lekárskych návštev za jeden rok, pričom zdravotná starostlivosť nie je vždy vo veľkej miere vyhovujúca. Frekvenciu návštev ambulancií lekárov podmieňuje samozrejme vek a pohlavie pacienta.

V súčasnosti sa často objavujú argumenty lekárov, ktorí poukazujú na množstvo činností, ktorými sú v rámci svojej lekárskej praxe a vedení svojej ordinácii zaťažovaní. Poukazujú na neodborné činnosti, ktoré musia vykazovať v podobe byrokratických hlásení.

Čo by mohlo byť základom pre zefektívnenie manažmentu ordinácie?

Aby nedochádzalo ku chybám, ale naopak dosiahlo sa zlepšovanie procesov zdravotnej starostlivosti, bezpečnosti pacienta a zefektívnila práca lekára, je potrebná eliminácia administratívy lekára. Ako ju dosiahnuť?

Riešením je kvalitný ambulantný systém

Efektivita manažmentu ordinácie by nemala spočívať iba o elektronickom predpisovaní receptov, či upozorneniach v rámci liekových interakcií. Hlavným pilierom ambulantného systému je, že lekár má hneď prístup k prepúšťacím správam a lekárskym správam od špecialistov, ktoré si vie v systéme ihneď vyhľadať. Dôležitá je tiež reálna funkčnosť produktu.

Ambulantný systém novej generácie

Benefity lekár / pacient

  • Prvý systém, na ktorý sa dá pripojiť aj mimo ambulancie, z mobilu alebo tabletu
  • Prehľad o ambulancii (počet objednaných pacientov, prijatých výsledkov, úkonov od zdravotnej sestry atď.)
  • Zdravotná sestra môže väčšinu úkonov pripraviť a poslať ich lekárovi na elektronický podpis.
  • Administratíva pacienta (prehľadná história, osobné údaje, poistenie, dekurz, vakcinácie a pod.)
  • kompletná funkcionalita Bezpečné lieky online a E-Recept
  • Synchronizácia s emailom, jednoduchá klasifikácia a triedenie dokumentov.
  • Prehľad o objednaných pacientoch, aktívnych a zrušených termínoch v reálnom čase.
  • Systém monitoruje vývoj zdravotného stavu pacientov, trendy a výskyt chorôb

Všetky funkcie systému boli vyvíjané spoločne s lekármi, aby maximálne vyhovovali potrebám lekára pre jeho zefektívnenie manažmentu ordinácie a ušetrili tak čas venovaný nadbytočnej administrácii.