Rozhovor s Ing. Juraj Kočiškom, MBA, generálnym riaditeľom, B2B segment NeoHealth.

Len nedávno ste prišli na trh s novým softvérom pre ambulantný segment?

Pred pár mesiacmi sme na trh uviedli ambulantný softvér NeoHealth, ktorý bol lokalizovaný z francúzskeho softvéru DrSanté, no naše produktové portfólio plánujeme do budúcnosti značne rozšíriť. Cieľom je postupne vybudovať zdravotnú platformu, ktorá prostredníctvom moderných technológií zjednoduší prácu lekárov a zdravotných sestier, zefektívni manažment pacientov a optimalizuje proces poskytovania zdravotnej starostlivosti. Základným prvkom na vybudovanie integrovanej zdravotnej platformy je ambulantný softvér, ktorý je postavený na modernej IT infraštruktúre. Tá umožní jednoduchú integráciu do informačných systémov tretích strán, ako sú napr. eZdravie, poisťovne, nemocničné systémy, mobilné aplikácie pre pacientov.

Aké sú benefity softvéru?

Čo sa týka použiteľnosti, je to určite jednoduchosť, intuitívnosť a moderný dizajn. Zdravotné dáta sú zobrazené prehľadne a štruktúrovane, čo umožňuje
jednoduché dohľadanie dát v histórii a generovanie zdravotných štatistík. Ďalšou výhodou je sieťové prepojenie, ktoré umožňuje prístup do softvéru aj mimo ambulancie. S NeoHealth dokáže naraz pracovať viacero lekárov a zdravotných sestier pracujúcich v rôznych ambulanciách. Ďalšou výhodou je cenová transparentnosť… Poplatky za softvéry začali neúmerne rásť a lekári momentálne nemajú žiadnu kontrolu nad cenami, ktoré im dodávatelia softvérov účtujú za moduly eZdravia. Navyše, existuje množstvo extra poplatkov za doplnkové služby a moduly, čo nie je pre lekárov prehľadné. V NeoHealth ponúkame len 2 produktové balíky (základný a prémiový), pričom ceny sú konečné vrátane servisnej podpory a pravidelných aktualizácií. V licenčnej zmluve navyše lekárovi garantujeme, že základný balík služieb zostane bezplatný aj v budúcnosti.

Aká je Vaša konkurenčná výhoda?

Za hlavnú konkurenčnú výhodu považujeme našu inovačnú schopnosť. Pôsobíme na viacerých trhoch, preto dokážeme získané know-how medzi krajinami rýchlejšie S príchodom eZdravia na Slovensko sa všetky ambulancie či zdravotnícke zariadenia museli prispôsobiť softvérom kompatibilným s elektronickým zdravotníctvom. Tých je na slovenskom trhu viacero, no firma NeoHealth prichádza s novým prístupom a unikátnym produktom. Lekárom ponúka bezplatný softvér.
Lekári dnes nemajú žiadnu kontrolu nad poplatkami za softvér
zdieľať a softvérový vývoj lepšie optimalizovať. Našou ambíciou je spolupracovať s lekárskymi združeniami a vyvíjať v rámci zdravotnej platformy služby, ktoré budú postavené predovšetkým na potrebách lekárov a pacientov.

Ste kompatibilní so všetkými troma poisťovňami aj NCZI?

Áno, v marci tohto roku sme prešli integračnými testami vo všetkých 3 poisťovniach a sme certifikovaní na eZdravie.

Aké funkcie má softvér?

Softvér má pre prácu lekára všetky potrebné funkcionality, na ktoré je zvyknutý z iných softvérov – administráciu pacienta, záznamy o zdravotnej histórii, zápis vyšetrenia, receptov, vykazovanie na poisťovne, merania, očkovací kalendár, moduly eZdravia atď.

Čo ešte plánujete?

Momentálne máme rozpracované doplnkové funkcionality pre určité špecializácie a zároveň v spolupráci s už existujúcimi zákazníkmi optimalizujeme niektoré existujúce funkcionality. Okrem toho plánujeme uviesť na trh mobilnú aplikáciu pre lekárov, ktorá im umožní vytvárať fotodokumentáciu, zadávať merania, nahrávať si záznamy z vyšetrenia diktafónom. Všetko sa okamžite nahráva do zložky pacienta v ambulantnom softvéri. Hlasové záznamy sa v budúcnosti budú ukladať aj v textovej forme, čím lekárovi odpadne potreba písania.

Chcete sa orientovať aj na pacientov?

V prvej fáze sa zameriavame na lekárov, no v roku 2019 sa začneme orientovať aj na pacientov.

Ako presne?

Pôjde o produkty a služby, ktoré umožnia jednoduchú komunikáciu a zdieľanie dát medzi lekármi a pacientmi. Cieľom je na jednej strane odľahčiť prácu lekárov, odbremeniť ich od administratívy a na strane druhej zlepšiť zdravotnú starostlivosť pre pacientov. Pacientom ponúkneme webovú a mobilnú aplikáciu, ktorá bude prepojená s ambulantným softvérom. Lekárovi umožní posielať pacientom notifikácie o prehliadkach, očkovaniach či dispenzárnych kontrolách, zdieľať s pacientom dáta, ako vyšetrenia a výsledky bezpečným spôsobom. Pacient si bude môcť s lekárom zdieľať merania, dokumenty či objednať sa na vyšetrenie.

Aké sú ohlasy a záujem zo strany lekárov? Aký je váš cieľ?

Ohlasy lekárov sú pozitívne. Našou ambíciou je spolupracovať na vývoji produktov s lekármi a odbornými lekárskymi združeniami, čo je predpokladom na vytvorenie zmysluplnej hodnoty, ktorú následne vieme s našimi zákazníkmi zdieľať. 10. Základná verzia je pre lekárov bezplatná. Čo sa bude platiť? Všetky základné funkcionality vrátane vykazovania na poisťovne, eZdravia sú v rámci základného balíka bezplatné. Spoplatnený bude len prémiový balík služieb, ktorý bude obsahovať doplnkové funkcie vrátane mobilnej aplikácie.