V prípade pripojenia do online pobočiek poisťovní a na eRecept musí mať každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (aj nezmluvný) uzatvorenú zmluvu o elektronickej komunikácií, ktorá sa vytvára prostredníctvom elektronickej pobočky.

Dôvera – registrácia nezmluvných PZS

Elektronická pobočka poisťovne Dôvery: www.dovera.sk/ep

 • Vyberieme druhú možnosť Poskytovateľ: Som poskytovateľ, resp. chcem modul erecept.
 • Zadáme IČOKód Poskytovateľa.
 • Po registrácii je potrebné zadať kontaktné údaje a potvrdiť email. Nezazmluvnený PZS tak získa prihlasovacie údaje do elektronickej pobočky.
 • Vygenerovanie nového hesla

Správe Prístupov nájdeme svoj Login a ďalšie informácie.

Možnosť vygenerovania nového hesla nájdeme v sekcii Profil -> Zmeny hesla.

Union – registrácia nezmluvných PZS

Elektronická pobočka poisťovne Union:

https://portal.unionzp.sk/ehipweb/pub/registracia/poskytovatel

 • Zadáme PZS Kód a textový reťazec
 • Vyplníme kontaktné údaje, priložime rozhodnutie z VÚCdoklad o pridelení kódu poskytovateľa ZS.
 • Vygenerovanie nového hesla

Pre vygenerovanie nového hesla v ePobočke:

Moje konto -> Správa prístupov -> Pridať Používateľa

Vyberiem používateľa -> Akcia -> Edituj použivateľa a vygenerujem nové heslo

VŠZP – registrácia nezmluvných PZS

Registrácia nezazmluvnených Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pripojenie k eReceptu bude možná až v budúcnosti.

NZPS predloží žiadosť o registráciu do informačného systému VŠZP a následne si vytvorí účet v elektronickej pobočke, kde si môže vygenerovať prihlasovacie údaje do eReceptu.

Viacej informácii nájdete na web stránke VŠZP: https://www.vszp.sk/poskytovatelia/nova-sluzba-erecept-od-vszp/informacie-nezmluvnych-pzs.html

VŠZP – zazmluvnení PZS

eRecept VŠZP umožňuje PZS:

 • Overiť, či je pacient poistencom a či má nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť
 • Overiť priamo v AIS interakcie medzi predpisovanými liekmi a liekmi v liekovej karte pacienta
 • Získať štruktúrovaný zoznam liekov
 • Vystaviť tzv. opakovaný recept platný az na 1 rok

Pre vygenerovanie nového hesla v ePobočke:

 • Údaje konta -> Akcie -> Správa prístupov
 • Zmena prístupových práv pre eRecept -> Generuj nové heslo