Osobné údaje v zdravotníctve

Osobné údaje v zdravotníctve

V máji to bude už rok, čo začal platiť zákon o ochrane osobných údajov a skratka GDPR sa stala nutnou súčasťou i v lekárskych ambulanciách.   Náplňou každodennej práce zdravotníkov sú citlivé osobné údaje týkajúce sa zdravia. A to pod sprísneným režimom spracúvania,...